ĐIỀU KHOẢN VÀ CHÍNH SÁCH CHƯƠNG TRÌNH TIẾP THỊ LIÊN KẾT

1. Giải thích thuật ngữ
- Công ty TNHH Biển Đông hiện tại đang sở hữu website Vivavivu.com (sau đây gọi là Vivavivu.com) là công ty chuyên cung cấp các sản phẩm, dịch vụ về vé máy bay, khách sạn, du lịch,… với mong muốn tối ưu và gia tăng hiệu quả kinh doanh trực tuyến.
- Đối tác tiếp thị liên kết là các tổ chức, đơn vị, cá nhân sở hữu website, blog hay các trang mạng xã hội có thể tạo thu nhập không giới hạn khi tham gia phân phối các chiến dịch quảng cáo của Vivavivu.com.
- Khách hàng – Người dùng sản phẩm, dịch vụ trực tuyến của nhà cung cấp thông qua hình ảnh, nội dung đăng tải trên
website, blog hay một số kênh Digital Marketing khác của Đối tác tiếp thị liên kết;
- Giao dịch thành công là giao dịch mà khách hàng đã hoàn tất việc mua sản phẩm, dịch vụ của Vivavivu.com và đã thanh toán đầy đủ cho Vivavivu.com.
- Mạng lưới Affiliate Marketing (Marketplace hoặc Affiliate Network) – Là nơi trung gian, kết nối giữa các đối tác tiếp
thị liên kết và Vivavivu.com. Affiliate Network đóng vai trò cung cấp nền tảng kỹ thuật như link quảng cáo, banner, theo dõi và đánh giá hiệu quả của việc quảng bá.
- Các liên kết bao gồm các đường link dẫn, ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản (HTML) và World Wide Web (WWW).
- Sản phẩm hoặc dịch vụ là bao gồm tất cả các sản phẩm, dịch vụ được đăng tải trên trang Website: Vivavivu.com.
- Đường dẫn cho Affiliate: Đối tác sẽ tạo các link gắn lên website, email định dạng như sau:
https://vivavivu.com/landing-page?utm_source=affiliate-code&utm_medium=marketing-
medium&utm_campaign=campaign-name. Trong đó:
+ Affiliate-code là mã của đối tác Affiliate. TOÀN BỘ các link để giá trị utm_source là giống nhau
+ Marketing-medium: cpc, banner, email ...
+ Campaign-name: tên sản phẩm, tên bài viết, tên chiến dịch, tên địa điểm ...
+ https://vivavivu.com/landing-page: đây có thể là bất cứ đường dẫn nào tồn tại trên website của Vivavivu, tùy theo mục đích.

2. Tỷ lệ hoa hồng
- Việc tính hoa hồng cho đối tác tiếp thị liên kết sẽ dựa trên tất các giao dịch thành công được thực hiện bởi khách hàng, người truy cập để mua sản phẩm hoặc dịch vụ của Vivavivu.com thông qua đường link dẫn được cung cấp bởi
các đối tác liên kết.
- Tỷ lệ hoa hồng bên B sẽ được hưởng là 50% trên tổng chi phí dịch vụ (service fee) của bên A. Phí dịch vụ được thực hiện theo ban hành của bên A. Trong quá trình thực hiện, hai bên có thể thống nhất để điều chỉnh phí dịch vụ cho phù hợp. Việc tăng hay giảm phí dịch vụ không làm thay đổi tỷ lệ hoa hồng mà bên B sẽ được hưởng (trừ khi có thoả
thuận khác về tỷ lệ hoa hồng).
- Tính toán tổng số tiền hoa hồng nhận được từ những đơn hàng phát sinh trong tháng và trả tiền hoa hồng cho các đối tác tiếp thị liên kết vào ngày 20 của tháng tiếp theo.
- Vivavivu.com sẽ khấu trừ hoặc thu thập đầy đủ thủ tục cần thiết liên quan đến tất cả khoản thuế, phí phải nộp theo
quy định của Pháp luật Việt Nam trước khi chuyển khoản thanh toán tiền hoa hồng cho bên Đối tác tiếp thị liên kết.

3. Một số điều khoản thỏa thuận trong chương trình đối tác tiếp thị liên kết
3.1 Vivavivu.com sẽ gửi báo cáo tổng hợp các giao dịch phát sinh trong tháng vào ngày 10 của tháng kế tiếp. Trong vòng 5 ngày tiếp theo, Bên đối tác phản hồi các yêu cầu sửa đổi, bổ sung về báo cáo nếu có, Vivavivu.com và Đối tác tiếp thị liên kết sẽ cùng nhau bàn bạc, giải thích sự khác biệt. Vivavivu.com sẽ là bên đưa ra kết luận cuối cùng về vấn đề này.
3.2 Vivaviva.com chịu trách nhiệm thanh toán các khoản phí chuyển khoản tiền hoa hồng cho Đối tác tiếp thị liên kết
trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam.
3.3 Vivavivu sẽ không chịu trách nhiệm cho các thông tin, các tranh luận truyền thông hoặc phát ngôn của Đối tác tiếp thị liên kết trên các trang hoặc kênh bán hàng của Đối tác tiếp thị liên kết.
3.4 Đối tác tiếp thị liên kết tự chịu trách nhiệm thanh toán tất cả các khoản chi phí quảng cáo, xúc tiến bán sản phẩm.
hoặc dịch vụ của Vivavivu.com trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội của mình;
3.5 Đối tác tiếp thị liên kết sẽ chịu mọi trách nhiệm bồi thường cho bất kỳ tổn thất, thiệt hại và chi phí phát sinh khi xảy ra tranh chấp với bên thứ 3 bao gồm nhưng không giới hạn về quyền sở hữu tài sản, quyền sở hữu trí tuệ, quyền nhân thân.
3.6 Các bên tham gia vào thỏa thuận này với tư cách độc lập và không hình thành nên bất kỳ mối liên hệ nào bao gồm
nhưng không giới hạn như liên doanh, liên kết, đại lý bán hàng; người lao động và người sử dụng lao động theo Bộ luật lao động Việt nam hiện hành.
3.7 Các quyền và nghĩa vụ của Đối tác tiếp thị liên kết không được chuyển giao, chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế trực tiếp hoặc gián tiếp mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Vivavivu.com.
3.8 Đối tác tiếp thị liên kết có thể tham khảo các thông tin liên quan đến chính sách bán hàng, khuyến mãi và hướng dẫn thanh toán trên website Vivavivu.com.

4. Quyền và nghĩa vụ của Vivavivu.com
4.1. Quyền hạn:
- Vivavivu.com sẽ giám sát tất cả các hoạt động kinh doanh, hình thức quảng cáo được giới thiệu hoặc được đăng trên các kênh quảng cáo của Đối tác tiếp thị liên kết bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin đăng ký thành viên mới, các thủ tục giao dịch.
- Hỗ trợ về hình ảnh, tư liệu cho bên Đối tác tiếp thị liên kết trong việc xúc tiến bán hàng, giới thiệu các chương trình quảng cáo, khuyến mãi đến khách hàng.

4.2. Nghĩa vụ:
- Lưu và giữ bí mật các thông tin về Đối tác liên kết, trừ các yêu cầu theo quy định của pháp luật Việt Nam;
- Chuyển khoản trả tiền hoa hồng đúng hạn, đầy đủ theo cam kết tại Khoản 2 Tỷ lệ hoa hồng của chương trình này.

5. Quyền và nghĩa vụ của Đối tác liên kết
5.1. Quyền hạn:
- Được trở thành kênh bán hàng liên kết của Vivavivu.com.
- Nhận được mức tỷ lệ hoa hồng đã cam kết tại Khoản 2 Tỷ lệ hoa hồng của chương trình này
5.2. Nghĩa vụ:
- Đối tác liên kết có trách nhiệm tuân thủ tất cả các thỏa thuận trong chương trình này;
- Cung cấp đầy đủ các thông tin liên quan tại bước Đăng ký tài khoản;
- Bảo mật thông tin liên quan đến Vivavivu.com ngoại trừ những thông tin liên quan đến chính sách bán hàng, chính
sách khuyến mãi;
- Tự chịu trách nhiệm đối với các thông tin, phát ngôn đã đăng trên các trang hoặc kênh bán hàng của mình.

6. Điều khoản bảo mật
Các bên phải thừa nhận rằng bất kỳ thông tin nào về hoạt động, sản phẩm, dịch vụ, chính sách, hệ thống, quy trình,
các mối quan hệ với nhà tài trợ cũng như lĩnh vực kinh doanh trong quá trình thực hiện thỏa thuân này đều mang
tính bảo mật và thuộc quyền sở hữu của mỗi bên. Trường hợp việc tiết lộ thông tin đó được yêu cầu theo pháp luật
hoặc các quy định của cơ quan chính phủ hoặc tòa án thì sẽ được xem là không vi phạm điều khoản bảo mật của thỏa
thuận này. Ngoài ra, các bên cam kết một số vấn đề như sau:
- Không sử dụng thông tin vào bất cứ mục đích nào khác ngoài việc thực hiện thỏa thuận này.
- Tiết lộ các thông tin đó một cách trực tiếp hoặc gián tiếp cho bất kỳ người nào mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của bên kia.

7. Vi phạm và bồi thường thiệt hại
Nếu bất kỳ Bên nào trong Hợp Đồng này không thực hiện, thực hiện không đúng hoặc không đầy đủ các nghĩa vụ của
mình theo quy định Hợp Đồng này và/hoặc quy định pháp luật dẫn đến việc gây thiệt hại cho Bên còn lại, thì Bên vi phạm có nghĩa vụ bồi thường những tổn thất do hành vi vi phạm Hợp Đồng gây ra cho Bên bị vi phạm.

8. Luật áp dụng và giải quyết tranh chấp
8.1. Luật áp dụng
Hợp Đồng này cũng như quyền và nghĩa vụ của các Bên theo Hợp Đồng sẽ được điều chỉnh và diễn giải theo quy định pháp luật Việt Nam.
8.2. Giải quyết tranh chấp
Trong trường hợp tranh chấp, bất đồng, mâu thuẫn giữa các Bên phát sinh từ hoặc liên quan đến việc giải thích hoặc thực hiện Hợp Đồng này, các Bên sẽ giải quyết bằng thương lượng một cách thiện chí trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày một Bên gửi thông báo cho Bên kia về tranh chấp, bất đồng hoặc mâu thuẫn đó. Trong trường hợp không thể giải quyết một cách thiện chí, mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Hợp Đồng này sẽ được giải quyết bằng Tòa án Việt Nam.

9. Thời hạn và chấm dứt thỏa thuận
9.1 Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký hoặc xác nhận của các bên tham gia.
9.2 Chấm dứt thỏa thuận Đối tác tiếp thị liên kết:
9.2.1 Một trong hai bên có thể bất cứ lúc nào mà không cần lý do có thể kết thúc thỏa thuận này bằng cách thông báo trước 30 ngày bằng văn bản cho bên còn lại.
9.2.2 Vivavivu có quyền đơn phương chấm dứt thỏa thuận trong trường hợp đối tác tiếp thị liên kết vi phạm một số quy định sau:
- Có biểu hiện hoặc thực hiện bất kỳ hành vi gian lận, kê khai sai lệch thông tin trong quá trình Đăng ký tài khoản.
- Sử dụng trái phép phần mềm sáng chế hoặc truy cập trái phép các thông tin thành viên trên Website: vivavivu.com
mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Vivavivu.com.
- Sử dụng logo, các liên kết hoặc nội dung được sao chép từ Website Vivavivu.com đăng tải vào các Website, các trang
mạng xã hội có tính chất đồi trụy, bao lực, khiêu dâm, có liên quan đến cá độ, cờ bạc, chống đối lại chính quyền, Đảng và nhà nước Việt Nam hoặc bất kỳ trang website, mạng xã hội bất hợp pháp khác.
- Gửi mail hoặc tín nhắn rác đến bất kỳ người nhận mà không được sự cho phép của họ.
- Đối tác tiếp thị liên kết cường điệu hóa, tạo hình tượng phản cảm, hư cấu hoặc gây hiểu lầm về nội dụng quảng cáo, chính sách bán hàng, khuyến mãi các sản phẩm hoặc dịch vụ của Vivavivu.com.
- Sau 3 ngày kể từ thời điểm Vivavivu.com nhắc nhở, cảnh báo đối tác tiếp thị liên kết về việc tự ý sửa đổi bất kỳ các thông tin liên quan đến Vivavivu.com như Logo, nội dung, hình ảnh, chính sách bán hàng, khuyến mãi do Vivavivu
cung cấp nhưng Đối tác tiếp thị liên kết không xóa hoặc không sửa chữa các hành vi sai trái nêu trên.
- Vi phạm các điều khoản bảo mật tại Khoản 6 Điều khoản bảo mật của chương trình này.

10. Một số điều khoản khác
- Trường hợp có sự đồng ý bằng văn bản của Vivavivu.com, Đối tác liên kết có thể sử dụng nội dung, hình ảnh và logo của Vivavivu.com vào mục đích quảng bá và giới thiệu khách hàng truy cập vào trang web của Vivavivu.com.
- Việc cấp quyền sử dụng các liên kết, hình ảnh, nội dụng và chính sách bán hàng, khuyến mãi của Vivavivu.com cho Đối tác tiếp thị liên kết không được coi là cấp phép độc quyền.
- Bất kỳ khoản hoa hồng nào nhận được trước khi chấm dứt Thỏa thuận này được tính theo quy trình kế toán và thanh toán được quy định trong Thỏa thuận này.
- Vivavivu.com có quyền sửa đổi, bổ sung các chính sách bán hàng, chính sách khuyến mãi, chính sách đối tác tiếp thị liên kết và được cập nhật trên Website Vivavivu.com mà không thông báo trước đến các Đối tác tiếp thị liên kết.
- Sau khi kết thúc thỏa thuận theo quy định tại Điều 9.2 Chấm dứt thỏa thuận đối tác tiếp thị liên kết, bên đối tác tiếp thị liên kết không được phép sử dụng bất kỳ dịch vụ, sản phẩm hoặc hình ảnh của Vivavivu.com.
- Trong trường hợp có bất kỳ điều, khoản hoặc quy định nào của Hợp đồng này bị vô hiệu hoặc không thể thực hiện được theo quyết định, phán quyết của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì các điều, khoản và quy định còn lại của Thoả thuận vẫn có giá trị hiệu lực đối với các Bên.