ĐIỀU KHOẢN VÀ CHÍNH SÁCH CHƯƠNG TRÌNH ĐỐI TÁC

1. Giải thích thuật ngữ
a) "Chi nhánh Công ty TNHH Biển Đông" là đơn vị đang sở hữu website Vivavivu (sau đây gọi là "Vivavivu"), là Đại lý chuyên cung cấp các sản phẩm, dịch vụ về vé máy bay, khách sạn, du lịch …
b) "Đối tác" là các Cá nhân, Đại lý, Tổ chức, Đơn vị tham gia vào Chương trình Đối tác của Vivavivu.
c) "Khách hàng" là những người mua các sản phẩm, dịch vụ của Vivavivu thông qua đường link của các Partner.
d) "Giao dịch thành công" là giao dịch mà Khách hàng đã hoàn tất việc mua sản phẩm, dịch vụ và đã thanh toán đầy đủ cho Vivavivu.
e) "Sản phẩm, dịch vụ" là tất cả các sản phẩm, dịch vụ được đăng tải và bán trên các trang web của Vivavivu.
f) "Đường link của các Partner" là các đường liên kết dẫn tới trang bán hàng của các Partner do Vivavivu cung cấp cho mỗi Partner. Đối tác có thể sử dụng các đường link này để bán hàng or gắn vào các trang mạng xã hội hay website của mình.
g) "Pilotie" là tên gọi chung của đội ngũ các Nhân viên phục vụ Đối tác và Khách hàng của Vivavivu.

2. Quy trình phục vụ Khách hàng mua vé, sản phẩm và dịch vụ qua kênh Đối tác:
a) Để phục vụ Khách hàng được tốt nhất, đội ngũ Pilotie tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ các Khách hàng đã đặt mua vé, sản phẩm và dịch vụ của Vivavivu thông qua kênh Partner. Quy trình bán qua kênh Partner mà chúng tôi khuyến cáo là:

 • - Khách hàng đặt mua vé, sản phẩm và dịch vụ của Vivavivu qua đường link của các Partner.
 • - Partner cập nhật đầy đủ các thông tin liên hệ của Khách hàng vào mục thông tin liên hệ.
 • - Khách hàng hoặc Partner sẽ trực tiếp trả tiền mua vé, sản phẩm và dịch vụ tới Vivavivu theo hướng dẫn.
 • - Đội ngũ Pilotie của Vivavivu sẽ liên hệ trực tiếp với Khách hàng để tư vấn thêm, nếu cần.
 • - Vé, sản phẩm và dịch vụ sẽ được gửi trực tiếp từ Vivavivu tới địa chỉ email của Khách hàng mà các Partner đã cung cấp trong quá trình tạo đơn hàng.

b) Trong trường hợp các Partner là những người có kinh nghiệm trong việc bán vé máy bay và các sản phẩm dịch có liên quan, Partner có thể thay mặt Vivavivu để tư vấn và tự chịu trách nhiệm về các thông tin đã tư vấn cho Khách hàng. Trường hợp Partner tự thu tiền của Khách và chuyển về trả cho Vivavivu: Partner cam kết bán đúng giá như đã thống nhất với Vivavivu và chuyển toàn bộ số tiền phải trả (kể cả Hoa hồng đối tác) về cho Vivavivu và không tự ý trừ tiền Hoa hồng vào số tiền phải trả.

3. Hoa hồng Đối tác:
a) Hoa hồng chỉ được tính trên các giao dịch thành công. Tỷ lệ hoa hồng cho mỗi giao dịch được quy định cụ thể trong bản "Hợp đồng Đối tác".
b) Hoa hồng được tính và trả hàng tháng. Đối tác có thể xem cụ thể các giao dịch thành công và hoa hồng dự kiến cho mỗi giao dịch trong "Báo cáo giao dịch" hàng ngày tại đường link mà Vivavivu cung cấp cho Đối tác. Thời gian trả hoa hồng trong vòng 15 ngày làm việc của tháng tiếp sau cho hoa hồng của tháng trước đó. Lưu ý: Đối tác không tự ý trừ tiền hoa hồng vào tiền bán các sản phẩm, dịch vụ phải trả cho Vivavivu.
c) Đối tác chịu trách nhiệm đóng thuế cho khoản thu nhập tới từ Hoa hồng Đối tác theo Luật của nước sở tại. Vivavivu được quyền khấu trừ các khoản thuế này và nộp thuế thay cho Đối tác nếu đó là quy định của nước sở tại.

4. Quyền và Nghĩa vụ của Vivavivu:
a) Tổ chức các chương trình huấn luyện, đào tạo, giới thiệu về cách bán và các sản phẩm của Vivavivu qua kênh Đối tác.
b) Thường xuyên cập nhật, hỗ trợ thông tin, hình ảnh cho Đối tác để cùng thực hiện các chương trình quảng cáo, khuyến mại.
c) Giám sát các hoạt động bán của Đối tác và nhắc nhở khi thấy có sai sót.
d) Hỗ trợ và phục vụ Đối tác, Khách hàng trong toàn bộ quy trình bán, bao gồm cả công tác hỗ trợ sau bán (truy hoàn, đổi vé, mua thêm dịch vụ…) theo đúng tiêu chuẩn dịch vụ của Vivavivu và các quy định của nhà cung cấp (Hãng hàng không, Khách sạn, Công ty bảo hiểm…).
e) Đảm bảo tính đúng, tính đủ và trả Hoa hồng cho Đối tác theo đúng thời gian quy định.

5. Quyền và Nghĩa vụ của Đối tác liên kết:
a) Được công nhận là thành viên kênh bán hàng đối tác của Vivavivu.
b) Được nhận Hoa hồng và các quyền lợi khác từ Chương trình đối tác của Vivavivu.
c) Cam kết thực hiện đúng các quy trình, quy định của Vivavivu và các đối tác cung cấp sản phẩm, dịch vụ (Hãng hàng không, Khách sạn, Công ty bảo hiểm…) khi bán và tư vấn cho Khách hàng.
d) Tự chịu trách nhiệm thông tin, hình ảnh, phát ngôn trên các kênh bán của Đối tác.
e) Tự chịu trách nhiệm và chi phí để tổ chức các chương trình quảng cáo, khuyến mại cho kênh bán của riêng Đối tác.

6. Thời hạn và chấm dứt Hợp đồng đối tác:
a) Hợp đồng đối tác có hiệu lực kể từ ngày các bên hoàn thành việc ký đồng ý xác nhận tham gia.
b) Hợp đồng đối tác được kết thúc trong các trường hợp sau:

 • - Một trong hai bên gửi thông báo chấm dứt hợp đồng cho bên còn lại với thông báo trước 30 ngày mà không cần bất cứ một lý do nào.
 • - Mỗi bên có thể thông báo chấm dứt hợp đồng có hiệu lực ngay lập tức nếu bên kia vi phạm nghiêm trọng các điều khoản của hợp đồng và không có hướng khắc phục cụ thể một cách thoả đáng nhất.
 • - Vivavivu có quyền đơn phương chấm dứt thỏa thuận trong trường hợp Đối tác vi phạm một số quy định sau và không có hướng khắc phục khi đã nhận được cảnh báo từ Vivavivu:
  • + Có biểu hiện hoặc thực hiện bất kỳ hành vi gian lận, kê khai sai lệch thông tin trong quá trình đăng ký thông tin Đối tác.
  • + Sử dụng trái phép phần mềm sáng chế hoặc truy cập trái phép các thông tin trên Website vivavivu.
  • + Sử dụng logo, các liên kết hoặc nội dung được sao chép từ Website Vivavivu và đăng tải vào các Website, các trang mạng xã hội có tính chất đồi trụy, bao lực, khiêu dâm, có liên quan đến cá độ, cờ bạc, chống đối lại chính quyền hoặc bất kỳ trang website, mạng xã hội bất hợp pháp nào khác.
  • + Cường điệu hóa, tạo hình tượng phản cảm, hư cấu hoặc gây hiểu lầm về nội dụng quảng cáo, chính sách bán hàng, khuyến mãi các sản phẩm hoặc dịch vụ của Vivavivu.
  • + Vi phạm các điều khoản bảo mật tại Khoản 7. Bảo mật của chương trình này.

c) Ngay sau khi kết thúc Hợp đồng đối tác:

 • - Đối tác không được phép sử dụng bất kỳ dịch vụ, sản phẩm hoặc hình ảnh của Vivavivu.
 • - Đường link của Đối tác được huỷ bỏ.
 • - Các bên cam kết thực hiện đúng các trách nhiệm và nghĩa vụ của mình cho bên kia. Vivavivu thanh toán toàn bộ tiền Hoa hồng còn lại cho Đối tác và Đối tác thanh toán toàn bộ tiền mua sản phẩm, dịch vụ còn nợ cho Vivavivu.

7. Bảo mật:
a) Vivavivu và Đối tác cam kết không tiết lộ các thông tin hạn chế cho bất cứ bên thứ 3 nào, trừ khi đó là theo yêu cầu hợp pháp của các Cơ quan có thẩm quyền or đã nhận được sự đồng ý bằng văn bản của bên còn lại.
b) Các bên cam kết không sử dụng thông tin vào bất cứ mục đích nào khác ngoài việc thực hiện thỏa thuận này.

8. Các điều khoản khác:
a) Các bên tham gia vào thỏa thuận này với tư cách độc lập và không hình thành nên bất kỳ mối liên hệ nào như: liên doanh, liên kết, đại lý bán hàng, người lao động và người sử dụng lao động theo Bộ luật lao động hiện hành.
b) Đối tác chịu mọi trách nhiệm bồi thường cho bất kỳ tổn thất, thiệt hại và chi phí phát sinh khi xảy ra tranh chấp với bên thứ 3, bao gồm nhưng không giới hạn về quyền sở hữu tài sản, quyền sở hữu trí tuệ, quyền nhân thân.
c) Các quyền và nghĩa vụ của Đối tác không được chuyển giao, chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế trực tiếp hoặc gián tiếp mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Vivavivu.com.
d) Các Điều khoản và chính sách chương trình đối tác được Vivavavu cập nhật thường xuyên tại link này và được gửi tới các Đối tác bằng email khi có thay đổi. Nếu không có thông báo cụ thể thì các thay đổi sẽ có hiệu lực tại ngày cập nhật.

9. Giải quyết tranh chấp:
a) Trong trường hợp tranh chấp, bất đồng, mâu thuẫn giữa các bên phát sinh từ hoặc liên quan đến việc giải thích hoặc thực hiện Hợp đồng đối tác này, các bên sẽ giải quyết bằng thương lượng một cách thiện chí trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày một Bên gửi thông báo cho Bên kia về tranh chấp, bất đồng hoặc mâu thuẫn đó.
b) Trong trường hợp không thể giải quyết một cách thiện chí, mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Hợp Đồng này sẽ được giải quyết theo quy định và luật pháp của nước sở tại.