Thất lạc hành lý

Ngày đăng

30 Thg7 2015

Author: Vivavivu
  • - Hành lý bị thiệt hại, thất lạc, mất cắp, … nên được thông báo đến hãng hàng không và được lập biên bản ngay lập tức tại sân bay sở tại hoặc địa điểm trả hành lý.
  • - Đại lý không có trách nhiệm trong việc hành khách bị thiệt hại, thất lạc, mất cắp,….
  • - Hãng hàng không có trách nhiệm hoàn toàn trong việc hành lý của hành khách bị thiệt hại, thất lạc, mất cắp, … và có chính sách hãng bồi thường thỏa đáng cho hành khách.