Thông tin đại sứ quán

Lãnh sự quán (LSQ) hay Đại sứ quán (ĐSQ) là nơi làm việc của vị Lãnh sự hay vị Đại sứ (cùng các nhân viên ngoại giao, nhân viên văn phòng...) của một nước, đặt trên lãnh thổ của một quốc gia khác.

Trong quan hệ ngoại giao giữa 2 nước, Đại Sứ là cấp bậc cao nhất đại diện cho tiếng nói chính thức của chính phủ mình đối với chính phủ của nước bạn, đồng thời là đại diện chính thức của công dân nước mình hiện đang cư ngụ, thăm viếng đất nước bạn. Mỗi quốc gia chỉ ủy nhiệm một vị đại sứ đi đến quốc gia bạn, và đón nhận một vị đại sứ bạn đến quốc gia mình.

Tổng lãnh sự quán của một nước là nơi cấp thị thực cho người dân tại quốc gia đặt lãnh sự quán, khi họ có dự định cư trú tại nước chủ quản của lãnh sự quán cũng như cho những người thuộc các quốc tịch bắt buộc phải có thị thực nhập cảnh khi đến nước đó. Lãnh sự quán chịu sự quản lý trực tiếp từ các Đại sứ thuộc Đại sứ quán.

Cho tiện việc ngoại giao, ĐSQ luôn đặt trụ sở tại thủ đô nước bạn. Do các yếu tố khác như khối lượng công việc cần giải quyết, yếu tố địa lý... ĐSQ có thể xin đặt thêm các LSQ, hoặc văn phòng đại diện tại các thành phố lớn. Công việc lãnh sự, sứ quán giữa LSQ và ĐSQ đều giống nhau nhưng chức vụ Lãnh sự trực tiếp chịu sự chỉ đạo của vị ĐS từ ĐSQ, trong khi ĐS chịu trách nhiệm trực tiếp trước Bộ Trưởng BNG và TT/Chủ Tịch nước mình.

Mới quý khách tham khảo thêm về địa chỉ, số điện thoại và các thông tin về:

Danh sách các đại sứ quán tại Hà Nội

Danh sách các Tổng lãnh sự quán tại Thành phố Hồ Chí Minh


Nguồn tham khảo: wikipedia.org, wikipedia.com