Khi hoàn tất đặt chỗ và thanh toán, làm thế nào để nhận biết đặt chỗ đã thành công?

Ngày đăng

30 Thg7 2015

Author: Vivavivu
  • Vivavivu.com luôn gửi cho hành khách vé điện tử với số vé và hành trình chi tiết, sau khi nhận thanh toán, xác nhận và xuất vé. Trong trường hợp hành khách muốn trực tiếp xác nhận hành trình với hãng hàng không, có thể liên lạc trực tiếp với văn phòng hãng tại thành phố Hồ Chí Mình hoặc Hà Nội, cung cấp số vé và họ tên đầy đủ của người bay và xác nhận vé đã được xuất hay chưa.