Menu
(028) 7300 8858-(024) 7300 8858- (0236) 730 8858-1900 6042 T2-T6: 8:00-20:00 T7: 8:00-17:00 CN: 9:00-17:00
(028) 7300 8858-(024) 7300 8858- (0236) 730 8858-1900 6042 T2-T6: 8:00-20:00 T7: 8:00-17:00 CN: 9:00-17:00

Khi hoàn tất đặt chỗ và thanh toán, làm thế nào để nhận biết đặt chỗ đã thành công?

  • Vivavivu.com luôn gửi cho hành khách vé điện tử với số vé và hành trình chi tiết, sau khi nhận thanh toán, xác nhận và xuất vé. Trong trường hợp hành khách muốn trực tiếp xác nhận hành trình với hãng hàng không, có thể liên lạc trực tiếp với văn phòng hãng tại thành phố Hồ Chí Mình hoặc Hà Nội, cung cấp số vé và họ tên đầy đủ của người bay và xác nhận vé đã được xuất hay chưa.

Tag
Hotline: 1900 6042 Gọi để được hỗ trợ thêmPilotie Vivavivu.com